వీలుంటే నా నాలుగు లంకెలు ...

Friday, July 20, 2018

రాఫెల్ యుద్ధవిమానాలు - మోదీ

  • రాఫెల్ యుద్ధవిమానాల విలువను 16వేల కోట్ల రూపాయల మేర పెంచారు, కారణం చెప్పరు..

  • 45,000 కోట్ల విలువచేసే రాఫెల్ కాంట్రాక్ట్ ని ఒక్క విమానం కూడా తయారు చేసిన అనుభవం లేని 30,000 కోట్ల నష్టాలలో వున్న రిలయన్స్ కు యిచ్చారు..​​​

  • బెంగుళూరులో ఎంతో అనుభవం మంచి యువకులున్న HAL కి కాకుండా, రియలన్స్ కి ఎందుకు యిచ్చారో చెప్పరు..

  • రాఫెల్ ఒప్పందాలలో ఎటువంటి సిక్రేట్స్ లేవని చెప్పిన ఫ్రాన్స్ దేశం, అలాంటప్పుడు ఈ ఒప్పంద విషయాలను ఎందుకు సీక్రేట్ గా ప్రభుత్వం వుంచిందో చెప్పలి..

యివి మోదీని రాహుల్ అడిగిన సూటి ప్రశ్న ఈరోజు పార్లమెంటులో, ఈ నిజాయితీ పరుడైన మన ప్రధాని గారు సాయంత్రం ప్రసంగంలో జవాబు చెప్పుతారో లేక ఎప్పటిలాగే ఈ విషయం డిఫెన్స్ కి సంబధించిందని కుప్పగెంతులేస్తారో చూడాలి...

వాసవ్య యాగాటి
20-07-2018 1:00PM

No comments:

Post a Comment